Ứng Tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA

Thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Email

ketoandonghoa@gmail.com

Customer Support

- Ms.Thúy: 0936 846 8338

- Ms.Huyền : 0936 718 636

TOP