TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có mong muốn phát triển và áp dụng những kiến thức mà bạn đang có. Nếu bạn nghĩ lớn. Chúng tôi muốn nghe điều đó từ bạn.

Vị Trí Tuyển Dụng

- 2 kỹ sư thiết kế
- 1 kỹ sư quy hoạch
- 2 kỹ sư hiện trường

TOP