LIÊN HỆ

Nhà tư vấn thiết kế & xây dựng các công trình công nghiệp hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG HÒA

Thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang
tỉnh Hải Dương

Email

bachdonghoa.ic@gmail.com

Số điện thoại

0934 207 399

TOP